ETKA

Harita Mühendislik ve

Konkasör Tesisi

HİZMETLERİMİZ

Harita Mühendislik

Hâlihazır harita üretiminden yol projelerine, deformasyon ölçümlerinden statik ve RTK GPS ölçümlerine, her türlü şantiye ölçümlerinden tevhid-ifraz-yola terk gibi klasik haritacılık hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet vermekteyiz.

  • GPS Ölçüm ve Uygulamaları
  • Sayısal Harita Üretimi
  • Halihazır Harita Üretimi
  • Plankote Harita Üretimi
  • İmar Planı Uygulanmaları (İfraz-Tevhid v.s)
  • Parselasyon Planları
  • Arsa ve Arazi Üretimi
  • Güzergah Haritaları
  • Alt ve Üst Yapıların Proje ve Uygulamaları

Konkasör Tesisi

Her boyutta agrega üretimi

Agrega Üretimi